NAKLİYAT  ABONMAN SİGORTASI

Nakliyat Emtia Abonman Sözleşmesi, Ticari işletmelerin yıllık olarak gerçekleştireceği tüm sevkiyatlarını teminat altına alan bir sigorta sözleşmesidir. Tüm sevkiyatlar için yıllık bazda peşin olarak teminat sağlar.

Nakliyat Sigortaları Genel Şartları www.tsb.org.tr çerçevesinde ve özel şartlar ile düzenlenir.

Netleşen tüm sevkiyatların Sigortacıya bildirilmesi önem arz etmekle birlikte, bildirimi atlanan, geciken, unutulan sevkiyatlarda poliçe genel ve özel şartları kapsamında teminat altına alınır.