KASKO HASAR EVRAKLARI

ÇARPMA – ÇARPIŞMA – ÇARPILMA HASARLARINDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR:

    Tasdikli trafik kaza tespit tutanağı,

    Tasdikli alkol raporu

   Mevcut ise tarafların tasdikli ifade tutanakları, olay yeri görgü tespit tutanağı

   Kaza tespit tutanağı olmayan durumlarda çift taraflı kazalarda anlaşmalı tutanak

   Beyan yazısı

   Sürücü belge fotokopisi ( çift taraflı kazalarda her iki araç sürücüsünün)

   Ruhsat fotokopisi ( çift taraflı kazalarda her iki araç sürücüsünün)

   Hasar fotoğrafları

   Faturalı hasarlarda fatura aslı ( gerçek kişi sigortalılarda ) veya Tüzel kişi sigortalılarda fatura fotokopisi ve yansıtma fatura aslı

   Hasar ödeme bilgileri için banka hesap bilgileri

   Sigortalı kimlik fotokopisi ( gerçek kişilerde )

   Tüzel kişilerde imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve yetkililerin kimlik fotokopisi

SES, GÖRÜNTÜ VE İLETİŞİM CİHAZLARI HIRSIZLIK HASARLARINDA

   Çalınma karakol müracaat belgesi

   İfade tutanakları

   Görgü tespit tutanağı

   Ruhsat fotokopisi

   Çalınan cihazın faturası

   Hasar fotoğrafları

   Yeni cihazın fatura aslı ( gerçek kişilerde) veya Fatura ile yansıtma fatura aslı ( tüzel kişilerde)

   Hasar ödeme bilgileri için banka hesap bilgileri

   Sigortalı kimlik fotokopisi ( gerçek kişilerde )

   Tüzel kişilerde imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve yetkililerin kimlik fotokopisi

ARAÇ ÇALINMASI HASARLARINDA

   Tasdikli karakol müracaat tutanağı,

   30 gün bekleme süresinden sonra temin edilecek bulunmadı yazısı

   Çalıntı kaşeli ruhsat aslı

   Poliçe ve makbuz asılları

   Araca ait dosya

   Aracın asıl ve yedek anahtarları

   Vergi dairesinden alınacak ilişik kesme yazısı

   Aracın üzerinde mevcut bir rehin, haciz vb. borçlar mevcut ise bu borçların araç sahibi tarafından kaldırılması

   Vekâletname ( örneği şirketimiz tarafından verilecektir.)

   Hasar ödeme bilgileri için banka hesap bilgileri

   Sigortalı kimlik fotokopisi ( gerçek kişilerde )

   Tüzel kişilerde imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve yetkililerin kimlik fotokopisi

PERT HASARLARDA İSTENİLECEK EVRAKLAR

   Tasdikli trafik kaza tespit tutanağı,

   Tasdikli alkol raporu

   Mevcut ise tarafların tasdikli ifade tutanakları, olay yeri görgü tespit tutanağı

   Kaza tespit tutanağı olmayan durumlarda çift taraflı kazalarda anlaşmalı tutanakBeyan yazısı

   Aracın hasar fotoğrafları

   Olay yeri kaza fotoğrafları

   Trafikten Çekme" belgesi veya "çalınmıştır" kaşeli ruhsatname aslı

   Başvuru dilekçesi (Sigortalının kendi el yazısı ile yazılmalı, en son adres ve telefonu da belirtilmelidir.)

   Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi

   Örneğe uygun düzenlenmiş vekâletname (işlemler sırasında örnek vekâletname şirketimizce verilmektedir.)

   EFT/Havale Talimatı

   "Hurda" belgeli ruhsatname aslı

   Aracın asıl ve yedek anahtarları

   Hasar ödeme bilgileri için banka hesap bilgileri

   Sigortalı kimlik fotokopisi ( gerçek kişilerde )

   Tüzel kişilerde imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve yetkililerin kimlik fotokopisi

   Engelli araçlarının tam ziya olması durumunda aracın trafikten çekildiğine dair yazı ve durumunu gösteren şerh ve sair açıklamanın konduğunu ve aracın ilgili mevzuata göre devrine engel teşkil edebilecek kısıtlamaların bulunmadığını gösteren belgeler,

KİŞİSEL EŞYALARIN ÇALINMASI İLE İLGİLİ İSTENİLEN HASAR EVRAKLARI:

   Çalınmaya konu ilk karakol müracaat tutanağı ( bu tutanakta çalınan kişisel eşyaların dökümü olmalı) ve görgü tespit tutanağı ( tasdikli)

   Hasar tazminat talebine konu kişisel eşyaların faturası,

   Sigortalının detaylı beyan yazısı

   Ruhsat fotokopisi

   Hasar fotoğrafları

   Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler,

   Hasar ödeme bilgileri için banka hesap bilgileri

   Sigortalı kimlik fotokopisi ( gerçek kişilerde )

   Tüzel kişilerde imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve yetkililerin kimlik fotokopisi

PİHTİYARİ MALİ MESULİYET TALEPLERİ İLE İLGİLİ HASAR EVRAKLARI:

Maddi talep için:

   Kusur durumuna ilişkin tasdikli trafik kaza tespit tutanağı,

   Veya anlaşmalı tutanak

   Her iki araç sürücüsünün tasdikli alkol raporları

   Mevcut ise ifade tutanakları ve olay yeri görgü tespit tutanağı

   Her iki araç sürücüsünün ehliyet fotokopileri

   Her iki aracın ruhsat fotokopileri

   Talebe ilişkin eksper raporu

   Hasar fotoğrafları

   Hasar ödeme bilgileri için banka hesap bilgileri

   Sigortalı kimlik fotokopisi ( gerçek kişilerde )

   Tüzel kişilerde imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve yetkililerin kimlik fotokopisi

Tüm Bedeni talepler için :

   Kusur durumuna ilişkin tasdikli trafik kaza tespit tutanağı,

   Veya anlaşmalı tutanak

   Her iki araç sürücüsünün tasdikli alkol raporları

   Bedeni hasarlarda düzenlenen ifade tutanakları, olay yeri görgü tespit tutanağı

   Savcılık iddianamesi

   Ehliyet fotokopileri

   Ruhsat fotokopileri

Vefat söz konusu ise:

Yukarıda bahsedilen tüm bedeni taleplerde hazırlanması gereken hasar evraklarına ek olarak:

   Vefat eden kişi veya kişilerin veraset ilamı / ilamları

   Nüfus kayıt örneği /örnekleri

   Ölü muayene tutanağı / tutanakları

   Gelir durumunu gösterir belge

   Tazminat talebine konu mevcut ise aktüer raporu

Daimi sakatlık söz konusu ise

Yukarıda bahsedilen tüm bedeni taleplerde hazırlanması gereken hasar evraklarına ek olarak:

   Yaralı veya yaralıların ilk hastaneye giriş belgesi

   Yapılan müdahalelere ilişkin hastane evrakları ( teşhis – takip – tedavi belgeleri )

   Epikriz raporları

   Ameliyat mevcut ise ameliyat raporları

   Tedavinin bittiğine dair kati doktor raporu

   Daimi sakatlığa konu devlet hastanesinden alınmış özür oranını gösteren sağlık kurul raporu

   Gelir durumunu gösteren belge

   Trafik sigortasından alınan tazminat söz konusu ise bu tazminata konu evraklar.

FERDİ KAZA TALEPLERİNE KONU İSTENİLEN HASAR EVRAKLAR:

Tüm Bedeni talepler için:

   Tasdikli trafik kaza tespit tutanağı,

   Tasdikli alkol raporları

   Bedeni hasarlarda düzenlenen ifade tutanakları, olay yeri görgü tespit tutanağı

   Savcılık iddianamesi

   Ehliyet fotokopileri

   Ruhsat fotokopileri

Vefat söz konusu ise:

Yukarıda bahsedilen tüm bedeni taleplerde hazırlanması gereken hasar evraklarına ek olarak:

   Vefat eden kişi veya kişilerin veraset ilamı / ilamları

   Nüfus kayıt örneği /örnekleri

   Ölü muayene tutanağı / tutanakları

Daimi sakatlık söz konusu ise:

Yukarıda bahsedilen tüm bedeni taleplerde hazırlanması gereken hasar evraklarına ek olarak:

   Yaralı veya yaralıların ilk hastaneye giriş belgesi

   Yapılan müdahalelere ilişkin hastane evrakları ( teşhis – takip – tedavi belgeleri )

   Epikriz raporları

   Ameliyat mevcut ise ameliyat raporları

   Tedavinin bittiğine dair kati doktor raporu

   Daimi sakatlığa konu devlet hastanesinden alınmış özür oranını gösteren sağlık kurul raporu

Tedavi talebi söz konusu:

Yukarıda bahsedilen tüm bedeni taleplerde hazırlanması gereken hasar evraklarına ek olarak:

   Yaralı veya yaralıların ilk hastaneye giriş belgesi

   Yapılan müdahalelere ilişkin hastane evrakları ( teşhis – takip – tedavi belgeleri )

   Epikriz raporları

   Ameliyat mevcut ise ameliyat raporları

   Tedavinin bittiğine dair kati doktor raporu

   Tedavi talebine konu fatura.