ANLAŞMALI SERVİS BAŞURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Aday anlaşmalı servis başvurunuz için, aşağıda belirtilen evrakları Genel Müdürlüğümüze göndermeniz halinde gerekli değerlendirmeler yapılacak ve sonuç tarafınıza bildirilecektir.

Aday anlaşmalı servis belgeleri;

   Vergi levhası

   Ticaret gazetesi

   Yetki Belgesi

   İmza sirküleri

   Faaliyet belgesi

   İş yeri açma belgesi

   Çalışanların isim listesi, görevleri ve eğitim sertifikaları

   ISO belgeleri, yeterlilik belgeleri

   Servisi tanıtıcı fotoğraflar

   Servisi tanıtıcı broşürler

   Banka şube hesap numaraları

   Ve Servisi tanıtıcı ve talebi belirten Şirketimiz adına yazılmış anlaşmalı servis olma istediğini belirtir dilekçe

   3. şahıs mali mesuliyet ve Garaj mali mesuliyet poliçesi ya da bu teminatları içeren İşyeri paket poliçesi

   Mesleki faaliyette bulunanlar zorunlu sigorta poliçesi