Gerekli Belgeler


Gerçek Kişi;
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Yerleşim Belgesi (e-devlet sayfasından temin edilebilir)
- Banka Dekontu (Taahhüt Edilen Bedele Dair)

Tüzel Kişi;
- İmza Sürküsü Fotokopisi
- İmzaya Yetkili Organların Seçildiği En Son Sicil Gazetesi Fotokopisi
- Vergi Levhası
- Üyelik Katılma Kararı
- Temsile Yetkiliği Ortağın Yerleşim Belgesi, Nüsuf Cüzdan Sureti, 2 Adet Resim
- Banka Dekontu Aslı (Taahhüt Edilen Bedele Dair)