Kimler üye olabilir?


- Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşme'de belirtilen nitelikleri haiz herkes üye olabilir.
- Hisse tutarı gözetilmeksizin her ortak 1 oy hakkına sahiptir.
- Hisse tutarı asgari 100 TL, azami 500.000 TL'dir.
 

T.C. Ziraat Bankası Harbiye Şubesi
Hesap Adı: S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Karşılıklı Sigorta Kooperatifi
IBAN: TR61 0001 0006 8772 2685 7650 02